THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ - VITEA 2024

Vitea
Trong sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/4 - 14/4/2024, VITEA sẽ kết hợp cùng một số Trường đào tạo Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: "Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay”
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN