Thư mời tham dự đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA)

Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) xin gửi đến Quý Ông/bà và Doanh nghiệp lời mời trân trọng tham dự đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA).

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN