Đào tạo

Tập hợp nguồn nhân lực để phục hồi và phát triển du lịch

Sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã làm ngành Du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Có khoảng 1/3 nhân lực của ngành chuyển sang lĩnh vực khác. Vấn đề đặt ra là tập hợp nguồn nhân lực như thế nào để phục hồi và phát triển trở lại, cần có giải pháp gì để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình mới?

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN