Cơ quan chủ quản

Hơn 40 năm gắn bó với công tác đào tạo, và 10 năm làm công tác quản lý hệ thống giáo dục đào tạo của Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch, Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những đóng góp cho ngành, cho xã hội của mình. Giờ đây, Tôi vui mừng khi tiếp tục được cống hiến trong vai trò Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam( VITEA) .

   là ngôi nhà chung cho tất cả những Ai muốn đóng góp sức mình vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Du lịch của nước nhà, nơi quy tụ các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan nghiên cứu,doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực  nghiên cứu, đào tạo du lịch và kinh doanh du lịch trong cả nước.

 tạo ra giá trị bằng cách liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, với nơi sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo, và nhất là với các tổ chức Du lịch và đào tạo Du lịch trên thế giới. Tất cả mọi hoạt động của VITEA đều hướng đến mục đích vì Hội viên, và sự phát triển chung của nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng mục tiêu xây dựng Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đất nước.

  hướng đến lợi ích và sự phát triển của gần 300 cơ sở tham gia  đào tạo du lịch, hơn 5000 Người tham gia công tác đào tạo Du lịch, hơn 28,000  học sinh, sinh viên Du lịch mỗi năm và khoảng 620,000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch. Chúng Tôi tự hào làm việc tại VITEA, và chúng tôi rất vui mừng đón nhận sự đồng hành của Quý vị để ngày càng phát triển.

Vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam” - Là sứ mệnh của Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN