Tin tức báo chí

Đại Học Văn Hoá Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN