Tin tức báo chí

Nâng chất nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh mới

Để phục hồi du lịch sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, một trong những yếu tố then chốt là chất lượng nguồn nhân lực của ngành du lịch, dịch vụ trước những yêu cầu mới.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN