Hoạt động Liên chi hội

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay"

Trong dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) tại Hà Nội 11 - 14/4/2024 . VITEA sẽ kết hợp cùng với một số Trường đào tạo Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch trong và nước ngoài tổ chức Hội thảo Quốc tế về chủ đề : “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay”

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN