Đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam - Lần thứ 2, Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Vitea
Ngày 29/03, Đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2022 - 2027) đã diễn ra tại TP.HCM với mục tiêu tiếp tục duy trì và hoạt động với các phương hướng, nhiệm vụ công tác theo tiêu chí đã đề ra.

Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên chi hội đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới và bầu an chấp hành Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam lần 2 nhiệm kỳ 2022-2027.

screenshot-2023-04-03-125208-1680501496.png
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội thực hiện với các nội dung chính: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội tham gia thảo luận; Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027; Công bố kết quả bầu cử; Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2022-2027; Phát biểu chỉ đạo của Hiệp hội du lịch Việt Nam; Chủ tịch Liên chi hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HH; Thông qua nghị quyết đại hội; Bế mạc Đại hội.

screenshot-2023-04-03-125031-1680501496.png

Theo kết quả báo cáo, trong nhiệm kỳ 1 (2017 – 2022) vừa qua, Liên chi hội đã hoạt động tốt trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam Nhiệm kỳ 2 (2022-2027) tiếp tục duy trì và hoạt động với các phương hướng, nhiệm vụ công tác rõ ràng. Thành viên Ban chấp hành nói riêng cũng như Liên chi hội nói chung tin rằng đây sẽ là nhiệm kỳ có những hoạt động cụ thể, rõ ràng, cũng như các thành viên Ban chấp hành mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ 2 ( 2022-2027).

Một số hình ảnh tại Đại hội:

screenshot-2023-04-03-125010-1680501413.png
screenshot-2023-04-03-125123-1680501496.png
screenshot-2023-04-03-125356-1680501495.png
screenshot-2023-04-03-125920-1680501610.png
 
screenshot-2023-04-03-125100-1680501496.png
 
screenshot-2023-04-03-130248-1680501822.png
 
screenshot-2023-04-03-130229-1680501822.png
 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN