Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay"

Vitea
Trong dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) tại Hà Nội 11 - 14/4/2024 . VITEA sẽ kết hợp cùng với một số Trường đào tạo Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch trong và nước ngoài tổ chức Hội thảo Quốc tế về chủ đề : “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Chủ đề: "ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHUẨN QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành du lịch,

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2024 và đặc biệt trong dịp diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) tại Hà Nội 11 - 14/4/2024, Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) sẽ kết hợp cùng với một số Trường đào tạo Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch trong và nước ngoài tổ chức Hội thảo Quốc tế về chủ đề : “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay”. Hoạt động trên nhằm tạo diễn đàn để Các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành du lịch trao đổi, chia sẻ những vấn đề về đào tạo cũng như sử dụng nguồn nhân sự du lịch chất lượng cao có chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng.

1. Các nhóm chủ đề dự kiến:

- Đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh mới (hội nhập đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, mối quan hệ nhà trường - doanh nghiệp, liên kết quốc tế, đào tạo theo nội dung và phương pháp mới)

- Quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch (tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực, đào tạo và phát triển năng lực)

- Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch trong môi trường chuyển đổi số quốc gia.

2. Quy định về hình thức bài viết

- Bài viết tham dự Hội thảo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5 lines, độ dài không quá 20 trang, được cấu trúc và trình bày dưới dạng bài báo khoa học.

- Bố cục bài viết:

+ Tiêu đề bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+ Họ tên tác giả (sử dụng footnote ghi rõ học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).

+ Tóm tắt (khoảng 10 dòng bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+ Từ khóa (khoảng 3 đến 5 từ hoặc cụm từ).

+ Nội dung bài viết.

3. Các mốc thời gian và địa điểm:

  • Thời gian nhận toàn văn bài viết: đến ngày 15 tháng 03 năm 2024.
  • Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tháng 04 năm 2024
  • Địa điểm: Hà Nội

Địa chỉ email nhận bài: Ngannguyen@hcmuc.edu.vn

Chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Ngân (0984.677.206), Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm tham gia viết bài của quý Tác giả.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔ CHỨC

GS. Đào Mạnh Hùng

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN