THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VITEA 2024 "ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

Vitea

Ngày 12/4/2024, trong khuôn khổ VITM 2024, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường BHMS của Thụy Sĩ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế đón nhận sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đồng thời nhận được, nhiều bài viết có giá trị từ các học giả, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Căn c các ý kiến tham luận tại Hội thảo với định hướng tập trung quan tâm nhiều hơn đến du lịch văn hóa và nguồn nhân lực du lịch văn hóa; Được sự chấp thuận của lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế và lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt Nam, Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đã lĩnh hội và tiếp tục phối hợp với tổ chức quốc tế là Trường BHMS (Business & Hotel Management School) của Thụy Sĩ để tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề: “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN