Tin tức Vita

Tổ chức chu đáo các hoạt động của Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn tại buổi họp rà soát công tác tổ chức Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN