Thư mời tham dự đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA)

Huy Hoàng
Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) xin gửi đến Quý Ông/bà và Doanh nghiệp lời mời trân trọng tham dự đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA).
t1-1679106089.jpg
 
thu-moi-tham-du-dai-hoi-lien-chi-hoi-dao-tao-du-lich-viet-nam-vitea-01-1-1679729665.jpg
t3-1679106089.jpg
LIÊN CHI HỘI ĐÀO TẠO DU LỊCH VIỆT NAM (VITEA)
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN