Báo cáo tổng kết hoạt động Vitea năm 2021

Huy Hoàng
Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động Vitea năm 2021.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Liên Chi Hội du lịch Việt Nam

Năm 2021 là một năm khó khăn cho ngành du lịch do sự bùng phát của đại dịch COVIC 19 , mọi hoạt động Du lịch đều được triển khai trong phạm vi hạn chế , Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam cũng nằm trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với sự lỗ lực của Thường trực Liên chi hội và sự hỗ trợ của Liên chi hội Du lịch Việt Nam . Liên chi hội Đào tạo du lịch việt Nam đã triển khai những công việc như sau:

Về Hoạt động đào tạo:

VITEA kết hợp với các Trường là thành viên của Liên chi hội mở các lớp Bồi dưỡng kỹ năng số cho sinh viên ngành du lịch với hình thức Online như sau:

Viện Du lịch Đại học Mở Hà Nội ngày 11-12/3/2021 với số lượng 210 học viên

Cao Đẳng Du lịch Hà Nội: Ngày 19 & 24/4/2021 với số lượng 270 học viên

Các lớp học trên được triển khai nghiêm túc và có chất lượng , Ban Giám hiệu và sinh viên các Trường đều đánh giá cao vai trò trách nhiệm và công tác tổ chức củaLiên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam.

Về Hoạt động Khoa học:

Triển khai chương trình đào tạo Ngắn hạn ( 04 tháng ) của trường imperial đã được Anh quốc công nhận và cấp bằng , áp dụng cho các Trường Đại học có tham gia đào tạo Du lịch trên cả nước với mục tiêu đào tạo ngắn hạn cho nguồn nhân lực du lịch chuyên ngành Quản trị khách sạn đạt chất lượng chuẩn quốc tế với các Trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh: HUTECH, UFM, Hồng Bàng, Văn Lang.

Triển khai nội dung theo biên bản thỏa thuận đồng hành dự án “ Giải pháp cấp bách cung ứng nguồn nhân lực chất lượng quốc tế cho ngành quản trị khách sạn” với Hiệp hội du lịch của 06 Tỉnh và thành phố bao gồm: HHDL TP. Hồ Chí Minh, HHDL Tây Ninh, HHDL Bình Thuận, HHDL bà Rịa Vũng Tàu, HHDL Bình Định, HHDL Cần Thơ .

Để tiếp tục tổ chức các khóa học ngắn hạn 4 tháng cho các HHDL trên.

Tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên chi hội Du lịch Việt Nam tổ chức

Kế hoạch hoạt động năm 2022:

Tiếp tục triển khai các lớp ngắn hạn cho các HHDL địa phương và các Trường là thành viên của HHĐTDL VN.

Tiếp tục mở các lớp về nâng cao kĩ năng số cho sinh viên các Trường du lịch là thành viên của VITEA.

Tổ chức hội thảo về “ Số hóa chương trình đào tạo Du lịch”.

Tổ chức Hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế- Hiện trạng và giải pháp.

Trên đây là báo cáo công tác 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam

Kính đề nghị Hiệp hội du lịch Việt Nam quan tâm , chỉ đạo và tạo điều kiện để HHĐTDLVN hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội 18/12/2021

LIÊN CHI HỘI ĐÀO TẠO DU LỊCH VIỆT NAM

T/M BCH

CHỦ TỊCH

GS.TS. ĐÀO MẠNH HÙNG

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN