Hoạt động lạnh đạo Vitea

Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam – Thư mời tham dự hội chợ VITM và các sự kiện tại hội chợ

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kính gửi Quý Liên Chi hội thư mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022 (Từ 31/3 -03/4/2022), tham dự các sự kiện tại Hội chợ và dự Đại hội Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ V.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN