Là các cơ sở giáo dục đào tạo du lịch, các cơ quan nghiên cứu du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo du lịch, kinh doanh du lịch tán thành Điều lệ Liên chi hội, tự nguyện gia nhập Liên chi hội, đóng lệ phí và hội phí gia nhập Liên chi hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam. Hội viên của Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam cũng đồng thời là hội viên của Liên chi hội Du lịch Việt Nam.

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

ĐẠI HỌC KHXH & NHÂN VĂN ĐHQG HÀ NỘI

ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN ĐHQG TPHCM

CAO ĐẲNG VHNT VÀ DL SÀI GÒN

Trường đại học Đồng Tháp

Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

Trường cao đẳng Sơn La

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Trường trung cấp du lịch và khách sạn Saigontourist

Trường đại học Thái Bình Dương

Trường Đại học Phan Thiết

Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Cần Thơ

Cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang

Trường cao đẳng kinh tế – kế hoạch Đà Nẵng

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghiệp Quảng Ngãi

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Vũng Tàu

Trường trung cấp Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng du lịch và thương mại

Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Tây Nam Á

Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Trà Vinh

Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch quốc tế IMPERIAL