DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH

STT Ngày ban hành Văn bản Nguồn
1 19/01/2017 Quyết định thành lập ban đào tạo hướng dẫn viên du lịch Chi tiết
2 19/01/2017 Quyết định thành lập ban đào tạo nghề bếp Chi tiết
3 11/11/2016 Quyết định số 91 về việc bổ nhiệm cán bộ Chủ tịch Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
4 11/11/2016 Quyết định số 89 về việc bổ nhiệm cán bộ Chủ tịch Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
5 11/11/2016 Quyết định số 90 về việc bổ nhiệm cán bộ Chủ tịch Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
6 11/08/2016 Quyết định của chủ tịch hiệp hội du lịch việt Nam về việc cho phép sử dụng con dấu của HIệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
7 10/08/2016 Quyết đinh của chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam về việc công nhận BCH Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
8 10/08/2016 Quyết định của chủ tịch hiệp hội du lịch việt Nam về việc phê duyệt điều lệ Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết
9 06/07/2016 Quyết định của chủ tịch hiệp hội du lịch việt Nam về việc thành lập hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam Chi tiết