Hội thảo khoa học

Dự kiến: Hội thảo khoa học, tọa đàm năm 2017

– Tọa đàm “ Giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ ngành Du lịch ” vào tháng 04/2017 tại VITM Hà Nội 2017.
– Hội thảo “ Phát triển nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao các tỉnh biên giới phía Bắc” dự kiến tổ chức vào 05/2017 tại Tp. Hạ Long
– Hội thảo “ Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao phục vụ các loại hình du lịch cao cấp” vào 08/2017 tại Tp. Đà Nẵng.
– Hội thảo “ Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch trong khu vực ASEAN” tại Thanh Hóa vào tháng 11/2017