BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KÌ 2022 – 2027


Chủ tịch VITEA

 GS.TS Đào Mạnh Hùng

Nguyên Vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ VHTT&DL

Phó chủ tịch VITEA

GS.TS Nguyễn Văn Đính

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

Phó chủ tịch VITEA

PGS.TS Phạm Trung Lương

Nguyên Phó viện trưởng Viện NCPT Du lịch

Phó chủ tịch VITEA

PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng 

Trưởng Khoa Du lịch Đại Học Công nghệ Tp.HCM

Phó chủ tịch VITEA

ThS. Lương Minh Sâm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng

Phó chủ tịch VITEA

 PGS.TS Trịnh Cao Khải

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Ủy viên

PGS.TS  Lê Anh Tuấn Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo  Bộ VHTT&DL

Ủy viên

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXN và NV, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

TS Vũ An Dân Trưởng khoa Du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội

Ủy viên

ThS Nguyễn Minh Thơ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

Ủy viên

ThS Hoàng Bình Minh Giám đốc Cty Cp Đào tạo Du lịch Hoàng Long

Ủy viên

PGS.TS Võ Văn Sen

Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH và NV – ĐHQG Tp.HCM

Ủy viên

ThS Ngô Quang Vinh Giám đốc Sở du lịch Đà nẵng

Ủy viên

TS Trần Đình Sơn Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Du lịch Đà Lạt

Ủy viên

TS. Mai Hà Phương Q.Trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

Ủy viên

ThS. Trần Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định

Ủy viên

ThS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân

 

Ủy viên

ThS. Võ Văn Nhanh Hiệu trưởng trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Ủy viên

TS. Phùng Đức Vinh Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

Ủy viên

TS. Phạm Đình Trung Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Ủy viên

TS.Lê Thị Mỹ Bình Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Ủy viên

 TS.Vũ Khắc Chương Hiệu trưởng Trường CĐ VH&NT  Du lịch Sài Gòn

Ủy viên

ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

Ủy viên

TS. Vũ Hoài Phương Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Ủy viên

ThS. Vũ Văn Viện Phó Trưởng khoa Trường ĐH Hạ Long

Ủy viên

TS. Phạm Văn Long Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Thục Trưởng khoa Trường ĐH VHTT và DL Thanh Hóa

Ủy viên

ThS. Nguyễn Quang Nguyên Giám đốc Khối đào tạo nghề khách sạn VinAcademy thuộc VinGroup

Ủy viên

Ông Lưu Đức Kế Nguyên Giám đốc Công ty Lữ hành HanoiTourist

 

 

BAN KIỂM TRA NHIỆM KÌ 2022 – 2027


Trưởng ban

Ông Trần Văn Hùng

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Phó ban

Ông Vũ An Dân

Trưởng Khoa Du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội

Ủy viên

ThS. Nguyễn Trần Hoàng Phương

Quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội