Hội viên liên kết: Các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến nghiên cứu, đào tạo du lịch và những người quan tâm đến du lịch,
tự nguyện tham gia Liên chi hội, có đóng góp cho Liên chi hội.

DANH SÁCH HỘI VIÊN LIÊN KẾT


Công ty cổ phần du lịch Ao Vua

Công ty lữ hành hanoitourist

Công ty TNHH Du lịch và Thể Thao Việt Nam

Công ty TNHH Saigon Morin Hue

Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Đông Nam Á

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS

Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Mặt trời Việt

Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt nam-Vietravel- CN Hà Nội