GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI THI TAY NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM 2017

 


– Căn cứ vào công văn số 15/CV-HHDL VN ngày 16/02/2017 của Liên chi hội Du lịch Việt Nam ủng hộ tổ chức hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017;
– Căn cứ vào công văn số 135/TCDL-TCCB ngày 17/02/2017 của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL ủng hộ tổ chức Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017;
– Căn cứ vào công văn số 213/TCDN-KNN của Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTBXH về việc đồng ý tổ chức Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017;
– Căn cứ vào quyết định số 01/KH-VITEA 2017 về việc ban hành kế hoạch hoạt động của Liên chi hội đào tạo Du lịch Việt Nam năm 2017 đã được phê duyệt;

Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) tổ chức “Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017”. Hội thi nhằm tôn vinh người lao động các nghề trong ngành Du lịch, tạo cơ hội giao lưu nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm làm việc, khơi nguồn cảm hứng lao động sáng tạo cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch trong toàn quốc. Qua đó, Hội thi góp phần nâng cao nhận thức về nghề, tinh thần yêu nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân lực du lịch trong cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, hội nhập với ASEAN và Quốc tế.

Đây là lần đầu tiên hội thi tay nghề du lịch Việt Nam được tổ chức với quy mô toàn quốc, triển khai rộng khắp 63 tỉnh thành, với mong muốn tạo điều kiện cho tất cả những người đang làm việc trong ngành du lịch Việt Nam tham gia. Đây là một cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm nghề Du lịch lớn nhất từ trước đến nay, nơi các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch, doanh nghiệp du lịch, quản lý điểm đến du lịch, cơ sở đạo tạo du lịch, cá nhân lao động… hội tụ và cùng tôn vinh nghề, tìm ra những tài năng tiếp tục bồi dưỡng để Liên chi hội đào tạo Du lịch Du lịch Việt Nam tiến cử tham gia các kì thi tay nghề du lịch ASEAN và quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội thi góp phần truyền tải thông điệp về vai trò và vị trí quan trọng của đội ngũ lao động ngành Du lịch trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước xây dựng Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.