Hiệp hội Du lịch Việt Nam – Thư mời tham dự Hội chợ VITM và các sự kiện tại Hội chợ