BAN THƯỜNG TRỰC


GS.TS ĐÀO MẠNH HÙNG

Chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Văn Đính

Phó chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam

TS. Vũ Khắc Chương

UV BCH, Trưởng văn phòng VITEA tại HCM

Ths Nguyễn Quang

Tổng thư kí

PGS.TS Phạm Trung Lương

Phó Chủ tịch Liên chi hội đào tạo Du lịch Việt Nam

Ths. Lương Minh Sâm

Phó Chủ tịch Liên chi hội đào tạo Du lịch Việt Nam

Ths Nguyễn Trần Hoàng Phương

Chánh Văn phòng

PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng

Phó chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam

TS. Trịnh Cao Khải

Phó chủ tịch Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam

 BAN ĐÀO TẠO


Ông Nguyễn Quốc Y

Trưởng ban Đào tạo nghề bếp

Ông Cao Minh Hải

Trưởng ban Đào tạo Hướng dẫn viên Du lịch

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG LIÊN CHI HỘI VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH


Ths Nguyễn Trần Hoàng Phương

Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Võ Kim Khôi

Phó tổng thư ký

Chu Văn Phúc

Chuyên viên IT

Bùi Thị Thu

Chuyên viên văn phòng Liên chi hội tại Hà Nội

Đặng Thị Thuý An

Chuyên viên Văn phòng Liên chi hội tại Tp.HCM