CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO


Để đáp ứng kịp thời sự phát triển của ngành du lịch nước nhà, VITEA luôn tổ chức các khóa huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch hằng năm

Với những chuyên gia hàng đầu, VITEA tự tin là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng nhất trong lĩnh vực Bartender