Tiếng anh thực nghiệp ngành du lịch

Xây dựng chương trình “Tiếng anh thông dụng cho ngành du lịch” sát với thực tế nhằm hướng đến phổ cập tiếng anh thường dùng cho lực lượng lao động đang trực tiếp làm việc và tiếp xúc với du khách. Chương trình được biên soạn đặc biệt theo phương pháp dễ học, dễ nhớ và phù hợp với mọi đối tượng. Chương trình được chia theo từng đối tượng khác nhau gồm: Phục vụ Bàn, Phục vụ phòng buồng, lễ tân, Bếp, Bán hàng lưu niệm, …

Phối hợp với cơ quan chức năng, hoặc các đơn vị chuyên môn theo từng lĩnh vực để cùng triển khai và cấp chứng chỉ, chứng nhận có giá trị cho học viên.

Kế hoạch cho từng khóa sẽ được soạn thảo trình BCH phê duyệt trước ngày tổ chức ít nhất 15 ngày.

* Thời lượng khóa bồi dưỡng: Tùy theo từng nghiệp vụ nghề cụ thể mà có thời lượng thích hợp, thời gian và địa điểm tùy theo từng khu vực và số lượng đăng kí.

* Trách nhiệm thực hiện: Văn phòng VITEA.

* Dự trù kinh phí : Theo kế hoạch cụ thể, kinh phí một phần do học viên đóng góp một phần từ nguồn xã hội hóa.