BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KÌ 1 ( 2016 – 2020 )


Chủ tịch VITEA

 GS.TS Đào Mạnh Hùng
Nguyên Vụ trưởng
Vụ đào tạo  Bộ VHTT&DL

Phó chủ tịch VITEA

GS.TS Nguyễn Văn Đính
Nguyên Hiệu trưởng
Trường Đại học Hà Tĩnh

Phó chủ tịch VITEA

PGS.TS Phạm Trung Lương
Nguyên Phó viện trưởng
Viện NCPT Du lịch

Phó chủ tịch VITEA

ThS  Cao Thị Ngọc Lan 
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch Tp. Hà Nội

Phó chủ tịch VITEA

TS Nguyễn Quyết Thắng 
Trưởng Khoa Du lịch
Đại Học Công nghệ Tp.HCM

Phó chủ tịch VITEA

ThS. Lương Minh Sâm
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng

Phó chủ tịch VITEA

 PGS.TS Trịnh Cao Khải
Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Ủy viên

PGS.TS  Lê Anh Tuấn
Phó Vụ trưởng
Vụ Đào tạo  Bộ VHTT&DL

Ủy viên

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH KHXN và NV, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

TS Vũ An Dân
Trưởng khoa Du lịch
Viện Đại học Mở Hà Nội

Ủy viên

ThS Nguyễn Minh Thơ
Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

Ủy viên

ThS Hoàng Bình Minh
Giám đốc
Cty Cp Đào tạo Du lịch
Hoàng Long

Ủy viên

PGS.TS Võ Văn Sen
Hiệu trưởng Trường
Đại học KHXH và NV
– ĐHQG Tp.HCM

Ủy viên

ThS Ngô Quang Vinh
Giám đốc Sở du lịch
Đà nẵng

Ủy viên

TS Trần Đình Sơn
Hiệu trưởng Trường
CĐ Nghề Du lịch Đà Lạt

Ủy viên

TS. Mai Hà Phương
Q.Trưởng khoa Du lịch
Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

Ủy viên

ThS. Trần Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Bình Định

Ủy viên

ThS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng
Phó Hiệu trưởng

Đại học Duy Tân

 

Ủy viên

ThS. Võ Văn Nhanh
Hiệu trưởng trường Trung cấp
Du lịch 
và Khách sạn Saigontourist

Ủy viên

TS. Phùng Đức Vinh
Hiệu trưởng Trường cao đẳng
nghề Du lịch Vũng Tàu

Ủy viên

TS. Phạm Đình Trung
Hiệu trưởng Trường
Đại học Phan Thiết

Ủy viên

TS.Lê Thị Mỹ Bình
Hiệu trưởng
Trường Đại học Khánh Hòa

Ủy viên

 TS.Vũ Khắc Chương
Hiệu trưởng Trường CĐ VH&NT
 Du lịch Sài Gòn

Ủy viên

ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
nghề Du lịch Sài Gòn

Ủy viên

TS. Vũ Hoài Phương
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
nghề Du lịch Huế

Ủy viên

ThS. Vũ Văn Viện
Phó Trưởng khoa
Trường ĐH Hạ Long

Ủy viên

TS. Phạm Văn Long
Hiệu trưởng Trường CĐ nghề
Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Thục
Trưởng khoa Trường ĐH
VHTT và DL Thanh Hóa

Ủy viên

ThS. Nguyễn Quang
Nguyên Giám đốc Khối
đào tạo nghề 
khách sạn
VinAcademy thuộc VinGroup

Ủy viên

Ông Lưu Đức Kế
Nguyên Giám đốc
Công ty Lữ hành
HanoiTourist

 

 

BAN KIỂM TRA NHIỆM KÌ I (2016-2020)


Trưởng ban

Ông Trần Văn Hùng
Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp
Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Phó ban

Ông Vũ An Dân
Trưởng Khoa Du lịch
Viện Đại học Mở Hà Nội