BAN THƯỜNG TRỰC


GS.TS ĐÀO MẠNH HÙNG

Chủ tịch hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Văn Đính

Phó chủ tịch Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam

TS. Nguyễn Quyết Thắng

Phó chủ tịch Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam

TS. Vũ Khắc Chương

UV BCH, Trưởng văn phòng VITEA tại HCM

PGS.TS Phạm Trung Lương

Phó Chủ tịch Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam

Ths. Lương Minh Sâm

Phó Chủ tịch Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam

Ths Nguyễn Quang

Tổng thư kí

Ths. Cao Thị Ngọc Lan

Phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam

TS. Trịnh Cao Khải

Phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam

 BAN ĐÀO TẠO


Ông Nguyễn Quốc Y

Trưởng ban Đào tạo nghề bếp

Ông Cao Minh Hải

Trưởng ban Đào tạo Hướng dẫn viên Du lịch

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH


Bà Lê Hà Quế

Chánh văn phòng

Bà Võ Anh Thư

Phó Chánh văn phòng

Ông Nguyễn Võ Kim Khôi

Phó tổng thư ký

Chu Văn Phúc

Chuyên viên IT

Bùi Thị Thu

Chuyên viên văn phòng Hiệp hội
tại Hà Nội

Đặng Thị Thuý An

Chuyên viên Văn phòng Hiệp hội
tại Tp.HCM